Повідомлення про погіршення санітарного стану, 2024 р.